• Cijena4.99 Kn
KIST 176 D 20

KIST 176

KIST 176

Kvalitetni kistovi za sve vrste bojanja.

Naziv Slika Opis Cijena (Kn) pdv (%)Ukupno (Kn)
KIST 176 D 60 11.60 25.00 14.50
KIST 176 D 50 8.40 25.00 10.50
KIST 175 D 40 6.80 25.00 8.50
KIST 176 D 30 5.20 25.00 6.50
KIST 176 D 70 13.20 25.00 16.50
KIST 176 D 80 15.19 25.00 18.99
KIST 176 D 100 19.19 25.00 23.99
Povratak