• Cijena45.99 Kn
TELESKOP ALU 2m

TELESKOPSKI štapovi

40-teleskop profy u.s.a. 180-360cm

Razne dužine izvlačenja teleskopa.

Naziv Slika Opis Cijena (Kn) pdv (%)Ukupno (Kn)
TELESKOP 2m 19.99 25.00 24.99
TELESKOP ALU 6m 243.99 25.00 304.99
TELESKOP ALU 3m 47.99 25.00 59.99
TELESKOP 3m 23.99 25.00 29.99
TELESKOP 1,30m 17.59 25.00 21.99
Povratak