• Cijena103.50 Kn

ULOŽAK VALJKA-HART

janjeci-umetak

Ulošci za valjak HART, više vrsta.

Naziv Slika Opis Cijena (Kn) pdv (%)Ukupno (Kn)
Uložak valjka PURDY 9"x3/4" polu gruba podloga 35.60 25.00 44.50
Uložak valjka PURDY 9"x3/4" polufina podloga 33.59 25.00 41.99
Uložak valjka COLOSSUS 9"x1/2" gruba polugruba podloga 37.20 25.00 46.50
Uložak valjka MOHAIR SILKY 9"x3/16" za epoxy, PU, fine podloge 31.60 25.00 39.50
Povratak