: Alati i pribor za bojanje >> Zaštitne folije >> ZAŠTITNA FOLIJA

  • Cijena5.99 Kn
20m2x8my

ZAŠTITNA FOLIJA

folija zaštitna 20m2-15my

Zaštitne folije raznih debljina.

Naziv Slika Opis Cijena (Kn) pdv (%)Ukupno (Kn)
20m2x15my 9.59 25.00 11.99
50m2x8my 9.59 25.00 11.99
50m2x12my 25.59 25.00 31.99
50m2x30my 42.39 25.00 52.99
100m2x12my 38.39 25.00 47.99
Povratak