: Alati i pribor za bojanje >> Zaštitne trake >> ZAŠTITNA KREP TRAKA PVC

  • Cijena13.99 Kn
30mm X50m

ZAŠTITNA KREP TRAKA PVC

21-zaštitna krep traka PVC 50mmx50m

Zaštitn etrake od PVC-a, raznih debljina.

Naziv Slika Opis Cijena (Kn) pdv (%)Ukupno (Kn)
30mm X50m 11.19 25.00 13.99
50mm X50m 15.99 25.00 19.99
Povratak