: Boje i lakovi >> Boje za zidove >> Boje za posebnu namjenu

Boje za posebnu namjenu

Specijalne boje za zidove na radovima saniranja, renoviranja, uklanjanja i sprečavanja plijesni i gljivica, bojanja zidova u prostorijama u kojima se puši (nikotin), blokadu (izolaciju) mrlja i sl.