VIDEO - Zaštita vanjskih drvenih podova

Održavanje vanjskih drvenih podova

Video prikaz upotrebe nekoliko proizvoda BORMA WACHS za čišćenje, zaštitu i održavanje drvenih podova od masivnog drva na otvorenom (drveni pod terase restorana, kafića, dveni podovi na bazenima i drugim mjestima u doticaju s vodom).

Povratak