: Boje i lakovi >> Industrijske boje za drvo i metal >> VODENI LAKOVI RENNNER -Rio verde >> Vodeni transparentni temeljno završni lak za interijere

  • YO20M702 Cijena:69.38 Kn
1 kg

Vodeni transparentni temeljno završni lak za interijere

yo-20M702 temeljno završni lak za interijere

VODENI TRANSPARENTNI TEMELJNO - ZAVRŠNI LAK ZA INTERIJERE

MAT - 20 glossa

količina pakiranja: 1 kg

NAMJENA I NAČIN UPORABE:

YO20M702/--- je vodeni transparentni temel jno-završni lak (mat) koji se upotrebljava za lakiranje drveta u interijeru. Nanosi se na obrušenu i eventualno obajcanu drvenu podlogu, pištoljem, obično u 2 do 3 nanosa. Nakon prvog nanosa sušiti 4 do 6 sati, a zatim obrusiti papirom 280-320 te nani jeti drugi s loj. Nakon drugog nanosa sušiti 6 do 8 sati, a zatim po potrebi ponoviti pos tupak. Kada ovaj lak nanosimo na već lakiranu površinu, potrebno je najpri je obrusiti podlogu brusnim papirom 240, a zatim nanijeti 1-2 nanosa s kratkim međurazmakom. Po potrebi se može razrijediti s maks. 10% vode. 1litrom proizvoda može se tretirati 10 m2. U prostoriji sušenja bitna je izmjena zraka. Potpuno je suh nakon 24 sata.

Nanositi i sušiti na temperaturi i znad 15°C i relativnoj vlažnosti zraka ne većoj od 65%. Odstupanja od navedenog mogu dovesti do smanjenja kvalitete fizičko kemijskih svojstava laka. Prije uporabe promiješati .

Naziv Slika Opis Cijena (Kn) pdv (%)Ukupno (Kn)
POLUMAT - 60 glossa 1 kg 55.50 25.00 69.38
SJAJ - 90 glossa 1 kg 55.50 25.00 69.38
Povratak