• FO25M060/BNC Cijena:95.00 Kn
1 kg

PU bijeli mat završni lak - 25 glossa

FO 25 M060 PU BIJELI ZAVRŠNI LAK MAT - 25 glossa

PU BIJELI ZAVRŠNI LAK

MAT - 25 glossa

količina pakiranja: 1 kg

NAMJENA I NAČIN UPORABE:

FO25M060/BNC je PU bijeli završni lak (mat-25 glos sa) za drvo koji se nanos i špricanjem. Katalizira se katalizatorom FC--M040/--- (50% težinski ). Po potrebi razrijediti PU razrjeđivačem. Nanosi se u jednom nanosu na PU bijeli temeljni lak.

Pri je nanošenja obrusiti površinu brusnim papirom granulacije 280-320. Kada se lak katalizira pripremljena smjesa mora se uporabiti u roku od 3 sata. Prije uporabe promiješati .

Naziv Slika Opis Cijena (Kn) pdv (%)Ukupno (Kn)
5 kg 365.00 25.00 456.25
Povratak