• FB—M066/BNC Cijena:95.00 Kn
1 kg

PU bijeli visoki sjaj zavrŠni lak - 100 glossa

FB M 066 bijeli završni lak visoki sjaj 100 glossa

PU BIJELI ZAVRŠNI LAK

VISOKI SJAJ - 100 glossa

količina pakiranja: 1 kg

NAMJENA I NAČIN UPORABE:

FB--M066/BNC je PU bijeli završni lak (sjaj: 100 glossa) koji se nanos i špricanjem. Katalizira se katalizatorom FC--M690/--- (70% težinski). Nanosi se u jednom ili dva nanosa na poliuretanski ili poliesterski bijeli temeljni lak. Nakon sušenja od minimalno 48 do 72 sata, po potrebi se može polirati. Pri je nanošenja obrusiti i pripremiti podlogu za lakiranje visokog sjaja. Kada se lak katalizira pripremljena smjesa mora se uporabiti u roku od 3 sata. Prije uporabe promiješati .

Naziv Slika Opis Cijena (Kn) pdv (%)Ukupno (Kn)
Pakiranje 5 kg 365.00 25.00 456.25
Povratak