• FL--M499 Cijena:74.13 Kn
1 litra

PU transparentni temeljni lak

FL M 499  PU TRANSPARENTNI TEMELJNI LAK

PU TRANSPARENTNI TEMELJNI LAK

količina pakiranja: 1 litra

NAMJENA I NAČIN UPORABE:

FL--M499/--- je PU transparentni temeljni lak koji se nanosi špricanjem direktno na pripremljenu obrušenu drvenu površinu. Katalizira se katalizatorom FC--M499/---(50%). Nanosi se u jednom ili dva nanosa. Pri je eventualnog nanošenja druge ruke obrusiti površinu brusnim papi rom granulaci je 280-320. Kada se lak katalizira pripremljena smjesa mora se uporabiti u roku od 3 sata. Pri je uporabe promiješati.

Povratak