• Cijena55.70 Kn
0,65 L bijeli

Jubin Decor Primer

jubin decor primer.

Bijela temeljna boja za drvo brez otapala. Upotrebljava se kao osnovni premaz pri dekorativnoj zaštiti vanjskih i unutarnjih drvenih površina (drveni napusti i druge oplate, drvene ograde, drveno stambeno pokućstvo , i sl. ) s vodenim pokrivnim bojama i lakovima (npr. Jubin Decor). Dobro blokira tanin i druge u vodi brzo i lako topive tvari, brzo se suši, bez mirisa, ne sadrži biocidne i druge zdravlju škodljive tvari, zato se može upotrijebiti i kao osnovni premaz pri dekorativnoj zaštiti dječijih igračaka i pomagala. Potrošnja: 70-90ml/m2 (ili 11-14m2/L)

Proizvođač: JUB d.o.o.

Povratak