• Cijena86.80 Kn
1 L

Luxal Wash Primer

03_Luxal_wash_primer

Dvokomponentna reaktivna temeljna boja za metal na bazi kombinacije polivinilbutiralnog i fenolnog veziva te fosforne kiseline kao aktivatora. Može se koristiti i kao radionički temelj (shop-primer).Prvi nalič u sustavu zaštite površina lakih metala i njihovih legura te pocinčanog lima ( 5-10 mm). Ukoliko se koristi kao radionički temelj aplicirati ga u debljini od 20-25 mm. Način nanošenja: kist ili zračni pištolj. Potrošnja: 1 l/ 8 - 16 m2. Pakovanje: Luxal wash primer A: 0,77 l; Luxal wash primer B: 0,23 l

Proizvođač: CHROMOS d.d.

Naziv Slika Opis Cijena (Kn) pdv (%)Ukupno (Kn)
Luxal Wash Primer 0,77l A 57.04 25.00 71.30
Luxal Wash Primer 0,23l B 12.40 25.00 15.50
Povratak