• Cijena16.50 Kn
1 L

Svjetlost-Simpra impregnacija

simpra univerzalna impregnacija 3L.

SIMPRA Univerzalna impregnacija izrađena je na bazi vodene emulzije polimernih veziva.

Razrjeđivač: Čista voda.

Primjena: SIMPRA Univerzalna impregnacija duboko prodire u podlogu i ovezuje slabo vezane čestice. Potpomaže učvršćivanje i ujednačava upojnost podloge te pobojšava prijanjanje DISPERVANA i FASENE Boje za fasade, BETONTON Boje za beton, BRAVO, KEMOPOLA, KEMOPOLA Premium i sličnih disperzivnih boja za unutarnje i vanjske radove.

Način nanošenja: Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta, suha i čista. Prije primjene razrjeđuje se vodom u omjeru 1:1.

Naziv Slika Opis Cijena (Kn) pdv (%)Ukupno (Kn)
Simpra impregnacija 5l 46.56 25.00 58.20
Simpra impregnacija 3L 33.52 25.00 41.90
Povratak