• Cijena28.99 Kn
1L

CHROMOS razrjeđivač 8

razrjedjivac8_m

Chromos - Razrjeđivač 8

Razrjeđivači su smjese otapala s kojima se snižava viskoznost boja i lakova na viskoznost podesnu za nanošenje. Treba ih dodavati neposredno prije nanošenja boja i lakova.

To se posebno odnosi na pigmentirane proizvode kod kojih u jako razrježenom stanju dolazi do sjedanja pigmenata i punila (stvaranje taloga).

Razrjeđivači se sastoje od pravih otapala koja otapaju vezivo i otapala koja samo razrjeđuju boju.

Proizvođači boja i lakova u pravilu propisuju koji razrjeđivač treba uporabiti za koju vrstu boje ili laka i količinu koju je potrebno dodati da bi se postigla podesna viskoznost.

Prema osnovi razrjeđivanja boje i lakova djelimo na dvije skupine. Prva skupina su boje i lakovi koji se razrjeđuju vodom, a druga skupina su boje i lakovi koji se razrjeđuju razrjeđivačima.

Signolit, Purolit

Pakovanje: 0,5 l, 1 l, 20 l

Povratak