: Fasade >> Boje za fasade >> Akrilne fasadne boje >> ROFIX-PE 319 OUT SIDE

  • Cijena424.35 Kn
15 l

ROFIX-PE 319 OUT SIDE

Rofix Silikatputz

Roefix boje za fasade

Visokovrijedni disperzivni premaz sa velikom pokrivnošću vremensko otpornih fasada.
Otpornost na alge. Obogaćeno visokovrijednim algicidnim i fungicidnim dodatkom
Potrošnja:0,15-0,20l/m2

Povratak