: Fasade >> Boje za fasade >> Silikatne fasadne boje >> SAMOBORKA-SILIKATKOLOR

  • Cijena369.55 Kn
15 l

SAMOBORKA-SILIKATKOLOR

Silikatkolor Samoborka

Dekorativna obrada fasadnih zidova

Za zaštitno dekorativnu obradu fasadnih zidova, za sanacijske i restauratorske radove.Sve podloge moraju biti čiste (bez masnih mrlja i drugih nečistoća), čvrste, suhe i nesmrznute.

Podložne žbuke moraju biti stare najmanje 21 dan, a mase za izravnavanje 14 dana. Sve
podloge impregnirati SILIKAT GRUNDOM najmanje dan prije nanošenja SILIKATKOLORA.
Prije nanošenja na površine zaražene algama i plijesnima, obavezno provesti sanaciju podloge
TERACIDOM.

Potrošnja:0,25-0,35 l/m2 za dva sloja

Povratak