: Fasade >> Završne žbuke >> Sepovi i dekorativne žbuke >> Samoborka HIROFA

  • Cijena75.50 Kn
40kg-I cjenovni razred

Samoborka HIROFA

02.Samoborka-hirofa

Mineralna žbuka za završnu zaštitno-dekorativnu obradu vanjskih zidova, prskane (špricane) teksture. Proizvodi se u 138 tonova prema Samoborkinoj ton karti Pogled u boju.

Primjenjuje se na podložnim žbukama (VC 50) Ne primjenjuje se na betonu, starim i slabim vapnenim žbukama, gips-vapnenim žbukama, niti na toplinskim žbukama i toplinsko-izolacijskim sustavima.

Potrošnja 4kg/m2

Povratak