: Fasade >> Završne žbuke >> Sepovi i dekorativne žbuke >> SAMOBORKA-SEP Z200

  • Cijena145.00 Kn
40kg-I cjenovni razred

SAMOBORKA-SEP Z200

01.Samoborka-sep z 200

Mineralna žbuka za završnu zaštitno-dekorativnu obradu vanjskih i unutarnjih zidova. Proizvodi se u 138 tonova prema Samoborkinoj ton karti Pogled u boju.
Primjenjuje se na toplinskim sustavima (TERMOZOL, TERMOZOL EPS, TERMOZOL XPS, TERMOLAM, TERMOVOL); toplinskim žbukama (TERMO ŽBUKA, TERATERMO ŽBUKA, TERATERMO 100 STANDARD, TERATERMO 100 EKSTRA, TERATERMO 080) i laganoj žbuci VC 20 L obrađenim TERATERMO GLETOM ili VC 50; podložnim žbukama (VC 40, VC 50); te betonu starom najmanje 3 mjeseca.Potrošnja 4kg/m2

Povratak