: Fasade >> Završne žbuke >> Silikatne završne žbuke >> SAMOBORKA Silikatna žbuka Z

  • Cijena340.63 Kn
2,0mm (bijela) 25kg

SAMOBORKA Silikatna žbuka Z

04.Samoborka-silikatna žbuka z

Silikatna žbuka zaribane teksture granulacije 1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm
Silikatna žbuka za završnu zaštitno-dekorativnu obradu vanjskih i unutarnjih zidova, zaribane („rižaste“) teksture. Proizvodi se u 154 tona prema Samoborkinoj ton karti Pogled u boju.

Primjenjuje se na toplinskim sustavima (TERMOZOL, TERMOZOL EPS, TERMOZOL XPS, TERMOLAM, TERMOVOL); toplinskim žbukama (TERMO ŽBUKA, TERATERMO ŽBUKA, TERATERMO 100 STANDARD, TERATERMO 100 EKSTRA, TERATERMO 080) i laganoj žbuci VC 20L obrađenima TERATERMO GLETOM ili VC 50; na podložnim žbukama (VC 40, VC 50), te betonu starom najmanje 3 mjeseca.

Ne primjenjuje se na gipsane podloge, disperzivne ili uljane premaze niti na trajno vlažne podloge.

Potrošnja:

  • 1,5 mm- 2,5-2,8 kg/m2                                    
  • 2,0 mm- 2,8-3,2 kg/m2
  • 3,0 mm- 3,2-3,5 kg/m2

Pakiranje: 25 kg

Nudimo dodatne rabate na sljedeće količine 150m2-300m2(?) i od 300m2 na dalje (?)

Proizvođač: SAMOBORKA d.d.

Naziv Slika Opis Cijena (Kn) pdv (%)Ukupno (Kn)
Silikatna žbuka Z 25kg 1,5mm bijela 272.50 25.00 340.63
Silikatna žbuka Z 25kg 3,0mm bijela 272.50 25.00 340.63
Povratak