: Hidroizolacije >> Hidroizolacija podruma

Hidroizolacija podruma

1. HIDROIZOLACIJA SA UNUTARNJE STRANE OBJEKTA

(hidroizolacija podruma, šahtova, okna dizala, kanalizacija, cisterni pitke vode i sl.)

 • zidove podruma moguće je trajno hidroizolirati sa unutarnje strane bez otkapanja, tj. bez ikakvih zemljanih radova
 • zahtijeva se sljedeća karakteristika hidroizolacijskog premaza: otpornost na negativan pritisak (obzirom da voda prodire kroz konstrukciju i dopire do unutarnjeg završnog sloja na koji stvara pritisak što će na kraju rezultirati otpadanjem žbuke, ljuštenjem premaza i sl.)

RJEŠENJE: Köster NB 1 Sivi + polimerni dodatak Köster NB 1 Flex

 • cementni hidroizolacijski premaz otporan na negativan pritisak do 13 bara koji u dodiru s vodom kristalizira i postaje sastavni dio konstrukcije

Hidroizolacija podruma Hidroizolacija podruma s unutarnje strane objekta

 

Kako bi uspješno nanijeli hidroizolaciju potreban je proizvod sa slijedećim svojstvima:

 

 • Poput cigle ili betona treba biti na mineralnoj osnovi - mora se sjediniti s podlogom.
 • Treba biti paropropustan tako da vodena para može difundirati kroz suhu hidroizolaciju.
 • Ne bi trebao sadržavati kloride kako se ne bi poticao razvoj korozije armaturnog željeza.
 • Proizvod treba biti otporan na visoki vodeni pritisak s negativne strane.
 • Treba biti jednostavan za ugradnju.
 • Proizvod mora imati mogućnost naknadne kristalizacije kako bi zacijelio novonastale mikropukotine.

Sve dodatne informacije proizvoda i tehnologije, kao i video prikaz primjene dostupne su na stranici rješenje za hidroizolaciju podruma.

2. AKTIVNI PRODORI VODE

Imate li problem sa aktivnim prodorom vode? Hidroizolacijski premaz se tijekom ugradnje ispire radi vlaženja?

- RJEŠENJE: Köster KD Sustav

Aktivni prodori vode . hidroizolacija Aktivni prodori vode . hidroizolacija

 

Aktivne prodore mogude je spriječiti u vrlo kratkom roku upotrebom triju proizvoda:

 

 • Köster KD 1 – brzovezujući hidroizolacijski premaz
 • Köster KD 2 – visokoreaktini prah (koji se utrljava direktno na prodor i trenutno brtvi)
 • Köster KD 3 – tekući učvršćivač

Sve dodatne informacije proizvoda i tehnologije, kao i video prikaz primjene dostupne su na stranici SPRJEČAVANJE AKTIVNOG PRODORA VODE.

3. BRTVLJENJE PRODORA

Imate li problem sa brtvljenjem prodora cijevi ili instalacija?

Brtvljenje rupa za cijevi i instalacije protiv prodora vode Brtvljenje rupa za cijevi i instalacije protiv prodora vode

 

RJEŠENJE: Köster KB-Flex 200

 

 • trajnoplastična poliolefinska masa za brtvljenje
 • pasta nikada ne suši i može se trajno modelirati
 • prijanja na suhe, vlažne ili mokre podloge (pod pritiskom i bez pritiska)

Sve dodatne informacije proizvoda i tehnologije, kao i video prikaz primjene dostupne su na stranici BRTVLJENE RUPE ZA CIJEVI I/ILI INSTALACIJE

4. BRZOVEZUJUĆI CEMENT ZA BRZE POPRAVKE

 • brzi popravci i brtvljenje raznih prodora u betonskim i zidanim konstrukcijama
 • brzo popunjavanje rupa i šupljina, izravnanje i priprema podloge unutar 5 minuta
 • brzi popravci prije ugradnje hidroizolacijskih premaza

RJEŠENJE: Köster KB-Fix 5

Može se koristiti za iznimno brzu izradu holkera (spojevi pod-zid), za sidrenje nosača krovnih oluka, cijevi, rukohvata, rešetki, radijatora ili za zapunjavanje rupa nakon injektiranja)

Sve dodatne informacije proizvoda i tehnologije dostupne su na stranici BRZI POPRAVCI