: Hidroizolacije >> Köster hidroizolacije >> KBE Tekuća Folija

  • Cijena338.00 Kn

KBE Tekuća Folija

KBE Tekuća Folija

JEDNOSTAVNI POPRAVCI BITUMENSKIH HIDROIZOLACIJA I CEMENTNIH PODLOGA, 1. sanacija ljepenki (kao npr. završeci ljepenke, spojevi sa stolarijom, lokalne zakrpe) 2. sanacija starih bitumenskih fuga na kulir pločama 3. obrada detalja (npr. razni prodori koje treba obraditi bitumenom)

Karakteristike proizvoda

  • 1K bitumenski premaz ojačan kaučukom
  • visokoelastičan (900% izduženje prije sloma!)
  • otporan na vanjske vremenske uvjete
  • jednostavna i brza ugradnja (1K tekuća pastozna smjesa)
  • bez otapala
  • sprječava rast i prodor korijenja
  • može poslužiti i kao primer prije polaganja samoljepivih bitumenskih membrana
  • na detaljima kao što su spojevi pod-zid ili spojevi sa slivnicima, žlijebovima, olucima potrebno je ugraditi Köster Armaturnu Mrežicu (alkalno otporna staklena mrežica)
Povratak