: FASSADE A1 Ton karta: Sigurnost kroz NQG tehnologiju

FASSADE A1 Ton karta: Sigurnost kroz NQG tehnologiju

23.01.2012
Fasade A1 ton karta

Ton karta FASSADE A1 izdvojena je kolekcija iz ton karte 3DSystem plus. Odabrane su isključivo nijanse sa kojima se postiže visoka postojanost tona pa su stoga idealno prilagođene fasadama.
NQG tehnologija u spoju sa tonovima iz ton karte FASSADE A1 stoga pruža najveću sigurnost kod izbora boje za fasadne premaze.

Više informacija o novoj ton karti možete pronaći ovdje!

Povratak