: Parket, kamen, keramika >> Lakovi za parkete >> Lakovi za parkete na vodenoj bazi >> Lak za parkete - vodeni temeljno - završni lak - 80 glossa

  • YO80M838 Cijena:105.63 Kn
1 kg

Lak za parkete - vodeni temeljno - završni lak - 80 glossa

YO80M838 VODENI TEMELJNO - ZAVRŠNI LAK ZA PARKETE SJAJ - 80 glossa

VODENI TEMELJNO - ZAVRŠNI LAK ZA PARKETE

SJAJ - 80 glossa

količina pakiranja: 1 kg

NAMJENA I NAČIN UPORABE:

YO80M838/--- je vodeni temeljno-završni sjajni lak za parkete. Može se koristiti kao jednokomponentan ili kao dvokomponentan. Nanosi se valjkom ili kistom u tri nanosa. Katalizira se s 10 % katalizatora YC--M403/---, a razrjeđuje s do 5% vode za nanošenje kistom, dok se za nanošenje valjkom dodaje usporivač AY--M445/---. U slučaju dodavanja katalizatora, otvoreno vri jeme smjese je do 4 sata. Količina nanosa po sloju je oko 70-90 g/m2. Sušenje između prve i druge ruke minimum 4 sata. Drugi i treći sloj je moguće nanijeti bez međubrušenja. Sušenje do sljedećeg dana. Brusiti brusnim papirom granulacije 220-320. Po lakiranom podu može se hodati nakon 24 sata. Namještaj i tapeti mogu se unijeti nakon 48-72 sata. Prva 2-3 tjedna lak nije sasvim suh i zato je još parcijalno osjetljiv na vodu te se zbog toga u tom razdoblju ne preporuča čišćenje vodom, jer može doći do i zbjeljivanja laka.

Nanositi i sušiti na temperaturi i znad 15C i relativnoj vlažnosti zraka ne većoj od 65%. Ods tupanja od navedenog mogu doves ti do smanjenja kval i tete fi zičkokemijskih svojstava i otpornosti laka. Pri je uporabe promi ješati. Proizvod se ne smije smrznuti.

Povratak