: Parket, kamen, keramika >> Lakovi za parkete >> Lakovi za parkete na vodenoj bazi >> Vodeni transparentni temeljno - završni lak za parket polumat - 50 glossa

  • YO50M838 Cijena:105.53 Kn
1 kg

Vodeni transparentni temeljno - završni lak za parket polumat - 50 glossa

YO50M838 VODENI TRANSPARENTNI TEMELJNO - ZAVRŠNI LAK ZA PARKET POLUMAT - 50 glossa

VODENI TRANSPARENTNI TEMELJNO - ZAVRŠNI LAK ZA PARKETE

POLUMAT - 50 glossa

količina pakiranja: 1 kg

NAMJENA I NAČIN UPORABE:

YO50M838/--- je vodeni transparentni temeljno-završni lak za parkete - polumat. Može se koristiti kao jednokomponentan i l i kao dvokomponentan. Nanos i se valjkom ili kistom u tri nanosa. Katalizira se s 10% katalizatora YC--M403/---, a razrjeđuje s do 5% vode za nanošenje kistom, dok se za nanošenje valjkom dodaje usporivač AY--M445/---. U slučaju dodavanja katalizatora, otvoreno vri jeme smjese je do 4 sata. Količina nanosa po s loju je oko 70-90g/m2. Sušenje i zmeđu prve i druge ruke minimum 4 sata. Drugi i treći sloj je moguće nanijeti bez međubrušenja.

Sušenje do sljedećeg dana. Brusiti brusnim papirom granulaci je 220-320. Po lakiranom podu može se hodati nakon 24 sata. Namještaj i tapeti mogu se unijeti nakon 48-72 sata. Prva 2-3 tjedna lak nije sasvim suh i zato je još parcijalno osjetljiv na vodu te se zbog toga u tom razdoblju ne preporuča čišćenje vodom, jer može doći do izbjeljivanja laka. Nanositi i sušiti na temperaturi i znad 15°C i relativnoj vlažnosti zraka ne većoj od 65%. Odstupanja od navedenog mogu dovesti do smanjenja kvalitete fizičko-kemijskih svojstava i otpornos ti laka. Pri je uporabe promiješati . Proizvod se ne smije smrznuti .

Povratak